Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsgruppen 2017: Emanuel Lindberg, Sebastian Fjaestad, Fredrik Roos Lindell. Ida Luther Wallin, David Wiberg, Patrik Hagberg, Eric Nilsson och Petter Hansson.

BRINN:s arbetsmarknadsgrupp arbetar för att skapa kontakter mellan studenter och näringsliv samt visar vad arbetsmarknaden har att erbjuda efter studierna.
Vi anordnar arbetsmarknadsevent då aktörer inom branschen besöker oss och informerar om hur deras verksamhet ser ut. Vi anordnar också studiebesök hos olika aktörer för att kunna se hur deras verksamhet ser ut. Studenterna får även ett gyllene tillfälle att möta framtida arbetsgivare och kollegor under avslappnade former.

Vad innebär det för er som företag att besöka oss?

  • Ni får chansen att nå ut till majoriteten av brandingenjörsstudenterna vid LTU.
  • Ni får möjlighet att skapa personlig kontakt med studenterna.
  • Det ger en bra möjlighet till rekrytering av personal samt examensarbeten.

Vill du som student bli en del av arbetsmarknadsgruppen?

Om du kan maila och gillar människor så anser vi att du bör kontakta oss för vidare information!

Om ditt företag önskar att komma på besök eller att du som student vill bli en del av oss maila då arbetsmarknad@brinn.se.