”En buss i snörök mellan Kiruna och fjärran..”

Tidigt på tisdagsmorgonen den 7 februari 2018 slöt ett femtiotal brandingenjörsstudenter upp vid LTU för att kliva ombord på bussen till Kiruna.


Efter ungefär fyra timmars resa var vi på plats i Kiruna och studiebesöket hos LKAB inleddes med lunch på restaurang magnetiten. Därefter klev vi ombord på bussen som tog oss ner till visningsgruvan LKAB:s Visitor Centre, på 540 meters nivå och självklart genomförde guiderna först och främst en säkerhetsgenomgång – safety goes first!

Väl nere i visningsgruvan berättade guiderna dels om företaget och dels om modern gruvbrytning och hur den kan få en hel stad att flytta. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, LKAB, är en gruvdriftskoncern, ägd av svenska staten, grundad 1890 med järnmalmsbrytning i Kiruna samt Malmberget och företaget är Europas största järnmalmsproducent.

Efter den traditionella gruppbilden i skopan fick vi gå runt nere i visningsgruvan samt i deras museum. När ungefär en timma av studiebesöket återstod blev vi bussade upp till marknivån och fick träffa deras brandingenjör Marcus – som förövrigt är en alumn från Ltu. Marcus berättade bl.a. om hur han som brandingenjör arbetar med brandskyddet i gruvorna.

När matklockan åter ringde intogs middag i centrala Kiruna och när alla magar var mättade följde bussfärden vidare till Jukkasjärvi och Icehotel. Även under detta studiebesök blev vi guidade, dels om Icehotels historia och dels om hur de bygger upp hotellet.

Icehotel är ett kombinerat hotell och konstutställning av is från Torne älv och Icehotel ändrar skepnad varje år. Parallellt med det ishotellet har de också Icehotel 365 vilket är en permanent konstruktion med ett isgalleri, en isbar, konstsviter och lyxsviter.

Efter en fullspäckad dag med studiebesök satte vi oss, återigen, i bussen och åkte tillbaka hem mot Luleå. Vi i Arbetsmarknad vill ge ett stort tack till alla inblandade för en fantastiskt intressant och lärorik dag.

En annorlunda vecka för brandingenjörsstudenterna

Hej alla glada brandare,

Denna vecka har vi i ettan fått en verklig inblick i en brandingenjörs- och brandmans vardag, och den skiljer sig en del från vår matte-alla-dagar vardag… Ute på RUC, räddningstjänstens utbildningscentrum ute på Hertsön, gick vi alltså första delen av den valbara kursen ”projektkurs i brandteknik” och vi tyckte alla att det var riktigt skoj!

Veckan har varit blandad med teoretiska och praktiska övningar. Vi fick bland annat lära oss om akutsjukvård på en olycksplats, träna vår HLR teknik och kunskap om prioritering genom S-ABCDE modellen. Vi fick även en intressant inblick i vad som väntar de kommande åren så som tex branddynamik, flampunkter, brännbarhetsområden och allt som vi längtat att få höra talas om.

Sista dagen avslutades med fyra övningar där vi bland annat fick ett larm om en bilolycka där vi fick klippa bilen och livrädda samt en rökdykning i teaterrök där den berömda 80kg dockan gjorde oss alla svettiga. Inomhus var vi styrkeledare som skulle ta hand om en kemolycka och en brand i ett flerbostadshus.

Vi tackar alla inblandade instruktörer och ser fram emot de två juniveckorna som återstår i denna lärorika och roliga kurs.

Hälsningar
Juliette i åk1

Nu visar vi hur man tänder en eld!

Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över, de yngsta som räddats har varit blott två månader gamla.

I sann nyttoanda vill vi i år vara med och hjälpa Musikhjälpen skaka bössorna och det finns nu även en för oss brandingenjörer. Vill ni bidra så är det bara att klicka sig till bössan. 150:- kan räcka till en månads skolgång för ett barn! Det går att bidra både med kort, sms och Swish.

Ha en fantastisk julledighet och vi hoppas att början på ert nya år blir fantastisk!

Brandskydd 2017


Figur 1 – Åtta brandingenjörsstudenter representerade LTU på konferensen Brandskydd.

Studenter på brandingenjörsprogrammet vid LTU har de senaste åren fått möjlighet att delta på konferensen Brandskydd som anordnas av Sveriges Brandkonsultförening, Brandforsk, Sprinklerfrämjandet och Informationsbolaget. 2017 års konferens hölls på Scandic Infra City i Upplands Väsby och på plats fanns åtta LTU-studenter. Nedan följer en redogörelse för studenternas närvaro under konferensen.

Under konferensen som pågick i två dagar presenterades och diskuterades nyheter och trender från branschen med representanter från bl.a. föreningar inom brand, risk och säkerhet, konsultföretag, räddningstjänster, boverket, MSB och diverse andra företag inom brand- och riskbranschen. Temat för årets konferens delades upp i fyra blockrubriker:

  • Brandskydd i byggprocessen – Utifrån och in
  • Myndigheter/framtidsutblick
  • Nyheter från Forskningsvärlden
  • Räddningstjänsten i byggprocessen

Ett spännande tema med inslag av högaktuella ämnen och utmaningar. I anslutning till konferensens föreläsningssalar låg även en mässhall där tre LTU-studenter fick möjlighet att ställa ut sina examensarbeten.


Figur 2 – Ett av de examensarbeten som presenterades i konferensens mässhall.

Intressanta föreläsningar och seminarier

Konferensen bjöd på många intressanta och lärorika föreläsningar som skapade livliga diskussioner och utmanade åhörarna att reflektera över branschens olika perspektiv. Nedan följer ett urval av vad som presenterades.

Syfteshandboken
– Nils Olsson, Bengt Dahlgren
– Charlotte Berggren, FSD

För brandingenjörer som arbetar med BBR är det välkänt att vissa avsnitt är svårare att tolka än andra. När lagstiftningen om byggnadstekniskt brandskydd är otydlig uppstår det situationer där den enskilde personen tvingas göra egna tolkningar av lagtexten. Detta kan leda till olika säkerhetsnivåer på byggnader och att branschkollegor kan få olika svar på samma typ av frågor beroende på vem de frågar. Syfteshandboken kommer att innehålla det egentliga syftet och historian bakom de allmänna råden och föreskrifterna som finns. Tanken är att handboken ska minska risken för tolkningsfrågor och göra utlåtanden mer enhetliga oberoende vilken brandingenjör det kommer ifrån.

Personskaderisk vid kollaps till följd av brand
– Joakim Sandström, Luleå Tekniska Universitet

 LTU-doktoranden Joakim Sandström pratade om ”Risk för personskador till följd av kollaps vid brand” som är en del av hans avhandling. Joakim diskuterade bland annat kritiska tider till dödliga förhållanden kontra kritiska tider till kollaps. I vilka fall som kollaps kan anses vara okej och när det inte anses vara okej. Han reflekterade även kring utelämnandet av bärighetskrav i byggnader av br2- och br3-klass och vad för nackdelar det finns med detta.

Godkännande av brandskydd enligt LSO, myt eller verklighet?
– Jon Moln Teike, Räddningstjänsten Kiruna

LTU-alumnen Jon Moln Teike höll föredrag om räddningstjänstens roll som sakkunnig i brandskyddsfrågor. Förutom LSO har räddningstjänsten skyldighet till att samverka med både kommunen och andra myndigheter. Att som räddningstjänst endast arbeta mot LSO gör myndighetsutövningen ineffektiv.

En andra fråga som Jon tog upp är huruvida räddningstjänstens ”godkännande” vid tillsyn gör att kravet för skäligt brandskydd är uppnått. LSO är tydlig med att det fortfarande är upp till ägare eller nyttjanderättshavande att i skälig omfattning vidta åtgärder mot olyckor.


Figur 3 – LTU-alumnen Jon Moln Teike under sin presentation om Räddningstjänstens roll som sakkunnig i brandskyddsfrågor.

 Banketten

Som avslutning på konferensen hölls en bankett. Tillsammans med representanter från både företag och myndigheter avnjöt studenterna en trerätters middag. Runt borden diskuterades ämnen som tagits upp under själva konferensen och både gamla och nya bekantskaper fick en riktig helkväll tillsammans över en bit mat.

Avslutande ord

Samtliga studenter som medverkade under 2017-års konferens var mycket nöjda med sin upplevelse. Man fick en god inblick i vad som är på gång i branschen och vad för problem framtidens brandingenjörer kommer ställas inför. Efter två heldagar av seminarier och föreläsningar kunde många lärdomar tas med hem till Luleå. Avslutningsvis skulle vi vilja tacka arrangörerna för Brandskydd som möjliggör konferensen samt SBN som gör det möjligt för studenter att delta.

 

 

Möt en alumn – Jens Andersson

I höstens sista Möt en alumn möter vi Jens Andersson och får ta del av hans brandingenjörsäventyr. I artikelserien som spänt över hösten har vi fått lära känna några av våra alumner och hört deras brandingenjörshistoria. De har delat med sig av tankar, upplevelser, deras bästa tips för studietiden och kanske viktigast av allt – sina äventyr efter utbildningen. Allt för att peppa, motivera och inspirera oss. Det finns en värld bortom Hajen! 

Oljebolagen behöver också brandingenjörer

Namn: Jens Andersson
Utbildning: Brandingenjör

Varför valde du att studera till brandingenjör?
Att studera till brandingenjör kom jag spontant på att jag skulle göra efter att jag läst om utbildningen. Jag förstod direkt det var rätt utbildning för mig då jag alltid har haft ett intresse inom allt som berör eld, brand och räddningstjänst. Det som lockade mig mycket var att utbildningen skiljde sig från andra ingenjörsutbildningar.

Hur upplevde du studietiden?
Studietiden vid Luleå tekniska universitet var mycket rolig, men med inslag av utmaningar. Jag valde att flytta genom hela Sverige från Ystad i sydligaste Skåne till Luleå i Norrbotten och det är inget jag ångrar alls. Mig passade det att studera i läsperioder med två kurser åt gången och därefter tenta av dessa. Tentor är vad de är med den ångest de medför, men frihetskänslan som uppkommer efter att tentorna är avklarade är underbar.
Det jag gillade med Luleå var att det faktiskt fanns snö på vintrarna, vilket alltid var en stor bristvara i mina hemtrakter. Visst var det kallt, men det lärde man sig att hantera. Snön gjorde att det möjligt att kombinera studierna med skidåkning och långfärdsskridskor.

Vad har du gjort sedan du avslutade dina studier?
Jag har läst påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) och därefter har jag börjat arbeta inom OKQ8 Scandinavia. Jag är ensam brandingenjör inom bolaget som är verksamt inom hela Sverige och Danmark. Varje dag importerar, transporterar och säljer vi enorma mängder brandfarlig vara, vilket ställer stora krav på oss som bolag avseende riskhantering och myndighetskontakter. Mina arbetsuppgifter är att agera sakkunnig i allt som har med brand och risk att göra inom bolaget, vilket medför att jag reser mycket inom båda länderna.

Om du skulle ge ett råd till studenterna som studerar idag – vad skulle det vara?
Få ut det mesta av studietiden genom att inte lägga all fritid på studierna. Luleå, Norrbotten och Norrland har mycket att erbjuda. Var aktiv i brandingenjörernas intresseförening, BRINN, vilka arbetar för att du som student ska få ut det mesta av din studietid. Är du osäker på om du ska läsa RUB så är mitt tips att göra det. Du får en rolig och intressant utbildning där du stärker dina ledaregenskaper, vilket är till stor fördel även för dig som kommer att arbeta som konsult i framtiden.

BRINNebandyn 2017 har gått av stapeln

Efter en fullspäckad lördag tillsammans med BRINN så avslutade Sport helgen med den årliga och prestigefulla BRINNebandyn! En stor skara anslöt sig och hela 4:a klasser var representerade. Årets kamp gjordes upp i Luleå Energi Arena.

Turneringen började med att ettorna och tvåorna mötes under en intensiv kamp, där tvåorna gick segrande ur matchen. Därefter möttes treorna och fyrorna i en vild match som slutade oavgjort. Fyrorna fortsatte därefter sin kamp mot ettorna som även den slutade oavgjord. Sedan var det dags för treorna att möta ettorna, där treorna gick segrande ur striden. Turneringen fortsatte med en match mellan treorna och tvåorna som slutade med seger till treorna. Slutligen möttes fyrorna och tvåorna i den matchen som skulle sätta stopp för den obesegrade sviten, där tvåorna gick segrande ur matchen med en hårsmån!

Därefter var det dags för bronsmatch mellan ettorna och fyrorna, där fyrorna lyckades knipa segern. I finalmatchen möttes treorna och tvåorna upp mot kamp, där avgörandet fick ske genom förlängning då tvåorna tillslut lyckades få in bollen i mål.

Slutställningen blev således:

1:a Tvåorna
2:a Treorna
3:a Fyrorna

4:a Ettorna

Sport tackar för deltagandet och  för all svett som skvätte denna söndagseftermiddag!