Styrelsen

I styrelsen ingår personer som för närvarande går på brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Styrelsens jobb är att representera- och arbeta för dess medlemmar och deras intressen.

BRINN har idag en organisation med en huvudstyrelse där ordförande är den ytterst ansvarige. Till sin hjälp har denne fyra ledamöter. Dessa fyra ledamöter är en vice ordförande, kassör, sekreterare samt utbildningsbevakaren. Utöver dessa finns två suppleanter vars uppgift är att stötta styrelsen samt överta ledamots uppgift om denna lämnar styrelsen innan mandatets slut. Webmastern sitter vid sidan av styrelsen som ansvarig för hemsidan.

Här kan ni se gamla styrelser genom tiderna.

Styrelsen 2017

Suppleanter – Ylva Klingefjord, Jim Wåhlin

Revisorer – Emanuel Lindberg, Hampus Kullenberg

Valberedning – Emma Hyvönen, Juliette Maussier

Webmaster – Rebecca Hedberg