Möt vår nya styrelse!

Under hösten var det styrelseskifte och den nya styrelsen har efter en liten hektisk period nu börjat bli varma i kläderna. Här kommer en bild och några korta frågor som den gamla styrelsen ville ha besvarade.

[woothemes_our_team size=’200′ per_row=’3′ order=’ASC’ category=’Styrelsen’]

BRINNs styrelse vill framföra ett extra stort tack till Brandgruppen som varit en stor del i framtagningen av de kläder som styrelsen nu stolt kan uppträda i. Utan Brandgruppens egen Rickard Lindbergs hjälp hade vi inte haft möjlighet att klä oss i dessa superfina plagg, stort tack!

Möt en alumn – Alexander Alniemi

I vårens första Möt en alumn har vi glädjen att presentera Alexander Alniemi. Vi fortsätter även i vår med höstens uppskattade artikelserie där vi får lära känna våra alumner och bland annat ta emot deras bästa råd kring studietiden. Vi kan se fram emot en vår full av inspiration och som vanligt en väldig massa pepp!

Omvandla teori till praktik som Brandingenjör

Namn: Alexander Alniemi
Ålder: 30
Bor: Västerås
Yrke: Brandkonsult – Brandprojektering AB
Utbildning: Brandingenjör

Varför valde du att studera till brandingenjör?
Tanken på att bli brandingenjör väcktes till liv för första gången när jag var cirka 13 år gammal och var på räddningstjänsten där jag och min vän Markus Isacsson fick träna med hans far Yngve Isacsson som jobbar på Umeås Brandförsvar och säkerhet. Både jag och min vän frågade Yngve om vad som krävs för att bli brandman och han kom då in på att det finns en utbildning som innebär både operativ och icke operativ tjänst om man vill jobba på räddningstjänsten och då ska man läsa till brandingenjör. Vi frågade vidare vad en brandingenjör gör på räddningstjänsten och vilka andra jobb man kan få och fick förklarat att spannet var stort, allt från att jobba på räddningstjänst, jobba som konsult, på industrier, försäkringsbolag eller med forskning och utveckling.

Åren gick och i bakhuvudet fanns brandingenjörsutbildningen vilket gjorde att jag valde att studera en teknisk utbildning på gymnasiet som möjliggjorde att jag kunde söka in till brandingenjörsprogrammet i Luleå.

Hur upplevde du studietiden?
Direkt efter gymnasiet började jag studera till brandingenjör i Luleå vilket kändes spännande då jag skulle för första gången skulle flytta hemifrån och samtidigt börja ett nytt liv.

Rätt snabbt träffade jag mina kursare som var i liknande sits vilket gjorde vardagen lättare då vi utbyte erfarenheter. Att umgås med vänner och studera något som man är intresserade av gjorde att studietiden inte kändes så betungande då det blev en härlig blandning mellan nytta och nöje. Det är ett privilegium som vi har här i Sverige, att få studera till det man vill utan att behöva betala för studierna utöver eventuella CSN-lån.

Utöver studierna så fanns det alltid aktiviteter som man kunde hitta på, allt från att spela innebandy med kursare till att åka till riksgränsen för skidåkning.

Vad har du gjort sedan du avslutade dina studier?
Innan jag avslutade studierna 2009 fick jag ett erbjudande från ett större brandkonsultbolag i Linköping där jag jobbade i tre år innan jag började hos en mindre konkurrent på samma ort där jag jobbade i cirka två år. Därefter startade jag upp Brandprojektering AB med mina partners som idag finns på tre orter, i Västerås, Skövde och Linköping.

Det absolut bästa med att vara brandkonsult är att få projektera ett rättsäkert och hållbart brandskydd i varje projekt tillsammans med byggherre, teknikkonsulter, verksamheten och entreprenören, där idéer blir realitet.

Nätverksskapandet mellan människor där man får ett utbyte av varandra för att hitta så bra lösningar som möjligt genom att använda sina teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter ger mig en kick. Vilket gör att jag längtar till att gå till arbetet. Genom åren har jag träffat andra tidigare studerande ingenjörer från Luleå som har blivit mina beställare.

Om du skulle ge ett råd till studenterna som studerar idag – vad skulle det vara?
Värdesätt den begränsade tid ni har med varandra som kursare, hitta på aktiviteter som sammansvetsar er, glöm inte bort er själva bland all stress och press. Det finns ett liv som väntar på er utanför studierna, där energiska och entusiastiska kollegor behövs. Njut av studieåren och var inte rädda att kontakta arbetsgivare som ni kan vara intresserade av att jobba hos i framtiden.

”En buss i snörök mellan Kiruna och fjärran..”

Tidigt på tisdagsmorgonen den 7 februari 2018 slöt ett femtiotal brandingenjörsstudenter upp vid LTU för att kliva ombord på bussen till Kiruna.


Efter ungefär fyra timmars resa var vi på plats i Kiruna och studiebesöket hos LKAB inleddes med lunch på restaurang magnetiten. Därefter klev vi ombord på bussen som tog oss ner till visningsgruvan LKAB:s Visitor Centre, på 540 meters nivå och självklart genomförde guiderna först och främst en säkerhetsgenomgång – safety goes first!

Väl nere i visningsgruvan berättade guiderna dels om företaget och dels om modern gruvbrytning och hur den kan få en hel stad att flytta. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, LKAB, är en gruvdriftskoncern, ägd av svenska staten, grundad 1890 med järnmalmsbrytning i Kiruna samt Malmberget och företaget är Europas största järnmalmsproducent.

Efter den traditionella gruppbilden i skopan fick vi gå runt nere i visningsgruvan samt i deras museum. När ungefär en timma av studiebesöket återstod blev vi bussade upp till marknivån och fick träffa deras brandingenjör Marcus – som förövrigt är en alumn från Ltu. Marcus berättade bl.a. om hur han som brandingenjör arbetar med brandskyddet i gruvorna.

När matklockan åter ringde intogs middag i centrala Kiruna och när alla magar var mättade följde bussfärden vidare till Jukkasjärvi och Icehotel. Även under detta studiebesök blev vi guidade, dels om Icehotels historia och dels om hur de bygger upp hotellet.

Icehotel är ett kombinerat hotell och konstutställning av is från Torne älv och Icehotel ändrar skepnad varje år. Parallellt med det ishotellet har de också Icehotel 365 vilket är en permanent konstruktion med ett isgalleri, en isbar, konstsviter och lyxsviter.

Efter en fullspäckad dag med studiebesök satte vi oss, återigen, i bussen och åkte tillbaka hem mot Luleå. Vi i Arbetsmarknad vill ge ett stort tack till alla inblandade för en fantastiskt intressant och lärorik dag.

En annorlunda vecka för brandingenjörsstudenterna

Hej alla glada brandare,

Denna vecka har vi i ettan fått en verklig inblick i en brandingenjörs- och brandmans vardag, och den skiljer sig en del från vår matte-alla-dagar vardag… Ute på RUC, räddningstjänstens utbildningscentrum ute på Hertsön, gick vi alltså första delen av den valbara kursen ”projektkurs i brandteknik” och vi tyckte alla att det var riktigt skoj!

Veckan har varit blandad med teoretiska och praktiska övningar. Vi fick bland annat lära oss om akutsjukvård på en olycksplats, träna vår HLR teknik och kunskap om prioritering genom S-ABCDE modellen. Vi fick även en intressant inblick i vad som väntar de kommande åren så som tex branddynamik, flampunkter, brännbarhetsområden och allt som vi längtat att få höra talas om.

Sista dagen avslutades med fyra övningar där vi bland annat fick ett larm om en bilolycka där vi fick klippa bilen och livrädda samt en rökdykning i teaterrök där den berömda 80kg dockan gjorde oss alla svettiga. Inomhus var vi styrkeledare som skulle ta hand om en kemolycka och en brand i ett flerbostadshus.

Vi tackar alla inblandade instruktörer och ser fram emot de två juniveckorna som återstår i denna lärorika och roliga kurs.

Hälsningar
Juliette i åk1

Nu visar vi hur man tänder en eld!

Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över, de yngsta som räddats har varit blott två månader gamla.

I sann nyttoanda vill vi i år vara med och hjälpa Musikhjälpen skaka bössorna och det finns nu även en för oss brandingenjörer. Vill ni bidra så är det bara att klicka sig till bössan. 150:- kan räcka till en månads skolgång för ett barn! Det går att bidra både med kort, sms och Swish.

Ha en fantastisk julledighet och vi hoppas att början på ert nya år blir fantastisk!

Brandskydd 2017


Figur 1 – Åtta brandingenjörsstudenter representerade LTU på konferensen Brandskydd.

Studenter på brandingenjörsprogrammet vid LTU har de senaste åren fått möjlighet att delta på konferensen Brandskydd som anordnas av Sveriges Brandkonsultförening, Brandforsk, Sprinklerfrämjandet och Informationsbolaget. 2017 års konferens hölls på Scandic Infra City i Upplands Väsby och på plats fanns åtta LTU-studenter. Nedan följer en redogörelse för studenternas närvaro under konferensen.

Under konferensen som pågick i två dagar presenterades och diskuterades nyheter och trender från branschen med representanter från bl.a. föreningar inom brand, risk och säkerhet, konsultföretag, räddningstjänster, boverket, MSB och diverse andra företag inom brand- och riskbranschen. Temat för årets konferens delades upp i fyra blockrubriker:

  • Brandskydd i byggprocessen – Utifrån och in
  • Myndigheter/framtidsutblick
  • Nyheter från Forskningsvärlden
  • Räddningstjänsten i byggprocessen

Ett spännande tema med inslag av högaktuella ämnen och utmaningar. I anslutning till konferensens föreläsningssalar låg även en mässhall där tre LTU-studenter fick möjlighet att ställa ut sina examensarbeten.


Figur 2 – Ett av de examensarbeten som presenterades i konferensens mässhall.

Intressanta föreläsningar och seminarier

Konferensen bjöd på många intressanta och lärorika föreläsningar som skapade livliga diskussioner och utmanade åhörarna att reflektera över branschens olika perspektiv. Nedan följer ett urval av vad som presenterades.

Syfteshandboken
– Nils Olsson, Bengt Dahlgren
– Charlotte Berggren, FSD

För brandingenjörer som arbetar med BBR är det välkänt att vissa avsnitt är svårare att tolka än andra. När lagstiftningen om byggnadstekniskt brandskydd är otydlig uppstår det situationer där den enskilde personen tvingas göra egna tolkningar av lagtexten. Detta kan leda till olika säkerhetsnivåer på byggnader och att branschkollegor kan få olika svar på samma typ av frågor beroende på vem de frågar. Syfteshandboken kommer att innehålla det egentliga syftet och historian bakom de allmänna råden och föreskrifterna som finns. Tanken är att handboken ska minska risken för tolkningsfrågor och göra utlåtanden mer enhetliga oberoende vilken brandingenjör det kommer ifrån.

Personskaderisk vid kollaps till följd av brand
– Joakim Sandström, Luleå Tekniska Universitet

 LTU-doktoranden Joakim Sandström pratade om ”Risk för personskador till följd av kollaps vid brand” som är en del av hans avhandling. Joakim diskuterade bland annat kritiska tider till dödliga förhållanden kontra kritiska tider till kollaps. I vilka fall som kollaps kan anses vara okej och när det inte anses vara okej. Han reflekterade även kring utelämnandet av bärighetskrav i byggnader av br2- och br3-klass och vad för nackdelar det finns med detta.

Godkännande av brandskydd enligt LSO, myt eller verklighet?
– Jon Moln Teike, Räddningstjänsten Kiruna

LTU-alumnen Jon Moln Teike höll föredrag om räddningstjänstens roll som sakkunnig i brandskyddsfrågor. Förutom LSO har räddningstjänsten skyldighet till att samverka med både kommunen och andra myndigheter. Att som räddningstjänst endast arbeta mot LSO gör myndighetsutövningen ineffektiv.

En andra fråga som Jon tog upp är huruvida räddningstjänstens “godkännande” vid tillsyn gör att kravet för skäligt brandskydd är uppnått. LSO är tydlig med att det fortfarande är upp till ägare eller nyttjanderättshavande att i skälig omfattning vidta åtgärder mot olyckor.


Figur 3 – LTU-alumnen Jon Moln Teike under sin presentation om Räddningstjänstens roll som sakkunnig i brandskyddsfrågor.

 Banketten

Som avslutning på konferensen hölls en bankett. Tillsammans med representanter från både företag och myndigheter avnjöt studenterna en trerätters middag. Runt borden diskuterades ämnen som tagits upp under själva konferensen och både gamla och nya bekantskaper fick en riktig helkväll tillsammans över en bit mat.

Avslutande ord

Samtliga studenter som medverkade under 2017-års konferens var mycket nöjda med sin upplevelse. Man fick en god inblick i vad som är på gång i branschen och vad för problem framtidens brandingenjörer kommer ställas inför. Efter två heldagar av seminarier och föreläsningar kunde många lärdomar tas med hem till Luleå. Avslutningsvis skulle vi vilja tacka arrangörerna för Brandskydd som möjliggör konferensen samt SBN som gör det möjligt för studenter att delta.