Praktik

Praktikgruppen 2017-18: Lena Håkansson, Matilda Berg, Juliette Maussier, Richard Lundstedt, Jacob Ericsson och Martin Scott

Under sommaren ges möjligheten för de brandstuderande på LTU att göra en 7 veckor lång praktik. Vår uppgift är att hjälpa studenterna att lokalisera bland Sveriges alla räddningstjänster och hitta en lämplig praktikplats. Vårt jobb omfattar att kontakta de olika räddningstjänsterna och fråga om möjligheten för praktik, samt att fördela dessa praktikplatser mellan studenterna. Det är förstaårseleverna själva som kontaktar de räddningstjänster som är aktuella, men får hjälp att koordinera arbetet av en eller ett par äldre elever.

Mer information om själva sökandet av praktikplatser hittar du under Medlemssidor.